ใยแมงมุมกับประโยชน์หลายอย่าง

ซึ่งใยแมงมุมนี้มีประโยชน์อยู่มากมายเลย เพราะใยแมงมุมนั้นถือว่าเป็นเสื้อเกราะชั้นดีเลยก็ได้ ซึ่งแมงมุมนั้นจะมีการชักใยขึ้นมา เพื่อเป็นที่หลบภัยของตัวเอง หรือไม่ก็เป็นสะพานเชื่อต่อไปยังที่อื่นๆที่ตัวเองต้องการไป ซึ่งการชักใยของแมงมุมนั้นจะพ้นใยออกมาจากและจะใช้ขาของตัวเองชักใยให้เป็นรูปต่างๆนั้นเอง โดยใช้เวลามานานนักใยของแมงมุมก็จะเป็นรังที่ใหญ่ขึ้นมานั้นเอง และประโยชน์ของใยแมงมุมก็มีอยู่มากเลย

ใยแมงมุมมีไว้ทำอะไรได้บ้าง และมีประโยชน์อย่างไรต่อการใช้งาน

        ใยแมงมุมนั้นมีไว้สร้างรังไข่และสร้างรังให้กับตัวเองอยู่นั้นเอง ซึ่งใยแมงมุมนั้นก็สามารถรับแรงกระแทกได้ดีเพราะจะมีเส้นใยที่เหนียวและแข็งแรง ต่อแรงกระแทกในแต่ละครั้งเพื่อป้องกันตัวเองและป้องกันไข้นั้นเอง ซึ่งใยแมงมุมก็มีไว้สำหรับลอยตัวและล่อเหยื่อเข้ามาในรังของตัวเองอีกด้วย และแมงมุมมักจะชักใยในตอนกลางคือมากกว่าตอนกลางวันนั้นเอง ซึ่งใยแมงมุมนั้นได้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเลยเป็นที่น่านำไปวิจับอย่างมาก เพราะถ้าใยแมงมุมโดนนี้ก็จะมีลักษณะที่เหนียวแต่ถ้าโดนลมและหละก็ จะมีลักษณะที่แข็งตัวและรองรับแรงกระแทกได้ดีอีกด้วย ซึ่งใยแมงมุมได้ไปเป็นที่สนใจของนักวิจัยหลายคนด้วยกัน เพราะใยแมงมุมนั้นสามารถนำไปทำเสื้อเกราะได้ด้วย เพราะจากการวิจัยแล้วใยแมงมุมนั้นมีความแข็งแรงอย่างมาก และสามารถแบกรับแรงกระแทกได้ดีอีกด้วย

โดยใยแมงมุมนั้นมีประโยชน์อยู่มาก แต่เราก็จะไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่ว่าใยแมงมุมสามารถนำไปทำประโยชน์อะไรได้บ้าง และเรายังกลัวโรคที่มาจากแมงมุมอีกด้วย เพราะโรคนี้เราจะเรียกกันว่าโรคกลัวแมงมุมนั้นเอง เพราะโรคนี้จะเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการโดนแมงมุมพ่นพิษใส่นั้นเอง และยังเป็นอันตรายอย่างมากเลยในการรักษา เพราะบางทีเราก็ไม่สามารถรักษาโรคพวกนี้ได้ เนื่องจากโรคพวกนี้มาจากพิษของสัตว์นั้นเอง เราเลยรักษาได้แค่เบื้องต้นในบางโรคเพราะโรคที่มาจากสัตว์นั้นก็อาจจะไม่มีทางรักษานั้นเอง ซึ่งเราก็ควรระวังพิษภัยจากสัตว์ที่มีพิษเอาไว้ด้วยนั้นเอง ซึ่งแมงมุมนั้นบางชนิดก็มีพิษที่รุนแรงอยู่บางชนิดก็มีไม่มีพิษนั้นเอง แต่เราก็ควรระวังไว้อยู่ดีเพราะเราไม่สามารถแยกออกได้ว่าตัวไหนมีพิษหรือไม่มี