เกี่ยวกับเรา

วัตถุประสงค์

1. จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ข้อมูลของแมงมุมที่มีความน่าสนใจให้กับประชาชน

2. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ข้อมูลเรื่องแมงมุม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย ได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อทำเป็นสื่อการเรียนรู้

3. รวบรวมข้อมูล ตัวอย่างสายพันธ์ต่างๆ ของ แมงมุมทุกชนิด เพื่อให้เข้าใจถึงวงจรชีวิตของแมงมุม