แมงมุมปูขี้นก (Bird dung crab spider)

bird_dung_crab_spiderเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง แมงมุมที่มีความสามารถในการพรางตัวสูง ลักษณะคล้ายปู เป็นแมงมุมที่ไม่มีขนตามร่างกาย ขนาดตัวเล็กๆพบมากบริเวณแถบเอเชียและแอฟริกา มากกว่า 30 ชนิด นิยมพรางตัวให้คล้ายกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ร่างกายของแมงมุมชนิดนี้จะมีรอยเปื้อนทั่วทั้งร่างคล้ายกับก้อนขี้ของนก และมักจะอยู่นิ่งๆบนใยของตัวเองได้เป็นเวลานานๆ โดยไม่ขยับ ทำให้สัตว์หรือแมลงต่างๆเข้าใจว่าเป็นก้อนขี้อยู่บนใบไม้โดยไม่ได้เอะใจ ซึ่งเป็นใบไม้ที่มีใยแมงมุม สิ่งมีชีวิตอื่นที่เป็นเหยื่อจะไม่ระวังตัวพลาดเข้าสู่กับดักและถูกกินได้โดยง่าย ส่วนที่เป็นศัตรูกับแมงมุมจะมองข้ามไปเนื่องจากเข้าใจว่าเป็น ก้อนขี้นก ที่เปื้อนอยู่บนใบไม้ ทำให้โดนจับกินได้โดยยาก

แมงมุมปูขี้นกสามารถสร้างกลิ่นและปล่อยกลิ่นที่เหมือนกับกลิ่นของอุจจาระหรือปัสสาวะได้ ทำให้สิ่งมีชีวิตอื่นเข้าใจได้ว่าเป็นก้อนขี้จริงๆ และ วิธีการนี้ทำให้ดึงดูดแมลงวันเข้ามาใกล้และโจมตีได้อีกด้วย