ความมหัศจรรย์จากใยแมงมุม

spiderwebใยแมงมุมเป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง ชื่อ ไฟโบรอิน โดยจะมีแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งในแนวตั้งจะเป็นเส้นใยที่แข็งแรงและใช้สำหรับเคลื่อนที่ของแมงมุม  ส่วนเส้นใยในแนวนอนเป็นเส้นใยสำหรับใช้จับเหยื่อซึ่งมีความเหนียวและยืดหยุ่นมากเพื่อใช้ในการจับเหยื่อต่างๆ แมงมุมส่วนใหญ่จะถักใยในเวลากลางคืน ใยแมงมุมเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับตัวนักวิทยาศาสตร์เองนั้น ได้ทำการทดสอบ ความแข็งแรง และเหนียวของใยแมงมุม ซึ่งสามารถที่จะจับผึ้งที่บินด้วยความเร็วสูง มากกว่า 30 กม./ชม. และ ไม่ขาด มีความยืดมากกว่าไนลอน หากเปรียบเทียบด้วยน้ำหนักและขนาดที่เท่ากัน ใยแมงมุมมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กถึง 6 เท่า ถ้าหากเส้นใยแมงมุมที่ถักทอนั้นมีขนาดใหญ่เท่ากับขนาดแท่งของดินสอ จะทำให้สามารถหยุด โบอิ้ง 747 ที่บินอยู่บนอากาศได้ หากจำแนก เส้นใยของแมงมุมนั้นจะผลิตแตกต่างกัน

ต่อม Ampulleceae major และ minor ผลิตเส้นใยสำหรับใช้ในการไต่

ต่อม Pyriformes สร้างเส้นใยที่สานกันเพื่อดักเหยื่อ

ต่อม Aciniformes สร้างใยเพื่อใช้ในการหุ้มตัวเหยื่อ

ต่อม Tubiliformes สร้างเส้นใยเพื่อเป็นถุงหุ้มไข่

ต่อ Coronatae สร้างเส้นใยที่มีความเหนียวเป็นพิเศษ