ประเภทของแมงมุม

แมงมุมจักอยู่ในประเภทแมง มี 8 ขาเช่นเดียวกับ แมงป่อง เห็บ ไร ถือได้ว่าแมงมุมเป็นสัตว์จำพวกปล้อง ถูกค้นพบแล้วมากกว่า 40,000 ชนิดและมีแนวโน้มว่าจะพบมากขึ้นเรื่อยๆ โดยจำนวนที่ปรากฏเหล่านักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าน่าจะเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมด

โดยจะแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ taruntura  และ spider ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันดังนี้

taruntura  เป็นแมงมุมโบราณ มีจำนวนไม่มากนัก มีขนและมักขุดดินอยู่ในโพรงในประเทศไทยจะเรียกว่า บึ้ง

true spider เป็นแมงมุม ที่ผ่านการวิวัฒนาการ ตัวเล็กไม่มีขน จะมีขายาว เช่น แมงมุมแม่ม่ายดำ แมงมุมแม่ม่ายน้ำตาล

ซึ่งในจำนวนต่างๆเหล่านี้จะมีจำนวนชนิดแยกย่อยลงไปอีก

November 15, 2016